Top Header
Aktuellt
  • Stefan Samuelsson - Årets SDR-företagare 2012! 13 March, 2013 | Läs mer
  • Svensk Direktreklam erbjuder klimatkompenserad direktreklam! 06 September, 2010 | Läs mer
Sep 6, 2010

Svensk Direktreklam erbjuder klimatkompenserad direktreklam!

Trots att direktreklamens klimatpåverkan bara är 0,09 procent av det genomsnittliga koldioxidutsläppet per svensk och år väljer vi på Svensk Direktreklam nu att erbjuda våra kunder att klimatkompensera för sina direktreklam utskick.

Jämfört med andra kommunikationskanaler som exempelvis Internet och annonsering är direktreklamen (DR) mer miljövänligt. Men vi vill göra vad vi kan för att bidra till en bättre miljö, säger Torbjörn Andersson, miljöansvarig på SDR.

Mot en tilläggsavgift, som baseras på utskickets klimatpåverkan kan Svensk Direktreklams kunder kompensera för klimatpåverkan genom hela kedjan från produktion till distribution. Leverantör av vår klimatkompensation är Tricorona Climate Partner. Kompensationen sker genom ett FN-övervakat och godkänt så kallat CDM-projekt (Clean Development Mechanism) inom ramen för Kyotoprotokollet.

CDM-systemet syftar till att möjliggöra utsläppsreducerande åtgärder i utvecklingsländer. Alla projekt står under FN-tillsyn och följs upp kontinuerligt för att säkerställa den faktiska klimatnyttan. Vägledande för SDR:s val av metod har varit att kunna säkerställa att de investerade pengarna verkligen gett den utlovade klimatnyttan.

Vi märker en ökad medvetenhet och vilja från våra kunder att ta ett större miljöansvar. Det är därför självklart för oss som företag att själva begränsa vår egen klimatpåverkan och vi arbetar därför löpande med interna miljömål säger, Torbjörn Andersson.

/Svensk Direktreklam

Jobba med oss!

Är du 13 år eller äldre? Är du ansvarsfull? Vill du tjäna egna pengar? Då är du den vi söker!

Ansök redan i dag!

Avrapportera

Login
Här lämnar du din avrapportering Logga in

Hitta ditt lokala kontor

Login
Skriv in din ort:

Dela