En utdelares dag på jobbet

Din roll som utdelare är mycket viktig för oss!

Våra kunder lägger ner stora pengar på sina reklamkampanjer. Vi har ett ansvar att dela ut reklamen när kunden har beställt utdelning. Här har du som utdelare en viktig roll. Ditt jobb går ut på att se till att rätt reklam hamnar i rätt brevlåda, i rätt tid. Vi vet att du kommer att göra jobbet på ett ansvarsfullt sätt. Här kommer en beskrivning av hur jobbet kan gå till, vi har delat in veckans jobb i olika steg:

Leveranskontroll
I slutet av veckan, lite beroende på var man bor, körs trycksakerna ut till alla utdelare från det lokala Svensk Direktreklam-kontoret. Trycksakerna lämnas hemma hos dig, alternativt på den plats som är överenskommen.

På följesedeln i arbetsverktyget ”Utdelarwebben” som du får tillgång till då du börjar arbeta hos oss står det hur många exemplar av varje trycksak som finns och till vilka adresser de skall delas ut. Kontrollera att du fått det som står på följesedeln, att distriktsnumret är rätt på alla buntar och om det finns extra information från kontoret.

Sortering 
Första arbetsmomentet är att sortera ihop trycksakerna så att det blir lättare att dela ut dem. De flesta utdelare slipper dock detta moment eftersom de får trycksakerna färdigsorterade.

-Det tar vanligtvis cirka en till två timmar att sortera, men är det mycket, som inför julen, kan det ta upp till tre-fyra. Med en bra teknik, genom att jobba med båda händerna, bladar jag betydligt snabbare idag än när jag började som utdelare, berättar Kajsa som är utdelare för Svensk Direktreklam.

 

Läs mer om Utdelarjobbet i våra broschyrer:

Välkommen till Svensk Direktreklam

 

Utdelning
Nu är det dags för utdelningen som sker under helgen, ditt Svensk Direktreklam-kontor ger dig exakta tider och dagar.

När alla trycksaker är utdelade ska en lönerapportering ske via verktyget ”Utdelarwebben”, eller på telefon för de som inte har tillgång till Internet. Där får man rapportera hur utdelningen har gått, om det blivit reklam över, om det fattades något exemplar, om eventuella nya adresser samt ange antalet hushåll som tackar nej till reklam.

Kvalitetskontroll
Våra kunder kräver att vi gör kvalitetskontroller av utdelningarna. När lönerapporteringarna är inlämnade gör vi stickprov i alla distrikt, varje vecka. På det sättet kan vi visa våra kunder att trycksakerna kommit ut när de ska!