Frågor och svar

Svar på dina frågor om jobbet.

Vad händer om jag blir sjuk när jag ska dela ut reklam?

Skulle du bli sjuk är det mycket viktigt att du så snabbt som möjligt meddelar ditt lokala Svensk Direktreklam-företag detta. Våra kunder betalar för att få sin information utdelad en viss helg och därför är det också viktigt att vi får reda på om du inte har möjlighet att dela ut den när det är avtalat. Självklart ordnar ditt Svensk Direktreklam-kontor en inhoppare för dig. Det är inte ok att be en kompis om hjälp. Vi vill nämligen att alla som arbetar hos oss ska bli ordentligt introducerade innan de börjar jobba. På så vis minskar vi risken att något ska gå fel.

 Vad händer om jag ska resa bort när jag ska dela ut reklam?

Om du ska resa bort vill vi att du säger till oss i god tid så att vi hinner hitta en inhoppare för dig.  Detta innebär inte att du blir ersatt för alltid utan enbart för den eller de helger som du är bortrest. Det är inte ok att be en kompis om hjälp. Vi vill nämligen att alla som arbetar hos oss ska bli ordentligt introducerade innan de börjar jobba. På så vis minskar vi risken att något ska gå fel.

 Hur många hushåll ska man dela ut reklamen till?

Distrikten ligger på mellan 200-500 hushåll beroende på hur långt det är mellan varje brevlåda och om det är lägenheter eller villor.

 Får jag dela ut till fler än ett distrikt?

Ja, det får du. 

Hur mycket tjänar jag som utdelare?

Löneformen kallas för prestationslön, och det innebär att grundlönen baseras på hur svårt ditt tilldelade utdelningsdistrikt är. Sedan får du också vikttillägg och sorteringstillägg om du sorterar dina trycksaker själv. Vid vår lönesättning följer vi alltid de regler och avtal som finns på arbetsmarknaden.

Får jag semesterersättning?

Ja, alla som arbetar har rätt till semester. Men eftersom du är behovsanställd får du ut de lediga dagarna som pengar. De pengarna kallas semesterersättning och är alltid minst 13 procent på den lön du totalt tjänar under din anställning.

Får jag ersättning för att jag bladar/sorterar själv?

Ja, om det är så att du sorterar själv får du en så kallad sorteringstillägg. Din lönespecifikation ser dock lite olika ut beroende på vilken ort du arbetar på. Syns inte ersättningen på din lönespecifikation ber vi dig ta direktkontakt med just ditt lokala Svensk Direktreklam-företag så kan de berätta exakt hur mycket av din lön som är sorteringstillägg.

Varför varierar ersättningen beroende på hur mitt utdelningsdistrikt ser ut?

Det går snabbare att dela ut reklamen till hundra lägenheter i ett 10-våningshus med hiss jämfört med att dela ut till hundra villahushåll eller till lika många brevlådor i ett trevåningshus utan hiss, och därför varierar ersättningen.

Hur mycket får jag tjäna utan att betala skatt?

År 2024 får du totalt tjäna 24 237 kronor under hela året utan att deklarera och betala skatt.

Varför måste jag ha fyllt 13 år för att få arbeta hos er?

Den som ännu inte har fyllt 13 år får inte, enligt Arbetsmiljöverket, anlitas till arbete. Den som har fyllt 13 år, får däremot utföra lätt arbete som inte är skadligt för den minderåriges hälsa, utveckling eller skolgång. På Arbetsmiljöverkets hemsida kan du få mer info om hur barn och ungdomar får arbeta. 

Får man någon vagn eller väska som hjälpmedel när man delar ut reklamen?

Svensk Direktreklam-företaget ser till att du har rätt hjälpmedel i form av väska eller vagn för din utdelning. Hör efter med ditt lokala Svensk Direktreklam-företag om vad som gäller för just ditt distrikt.

Är jag försäkrad?

Ja, alla Svensk Direktreklams utdelare är olycksfallsförsäkrade när de jobbar.

Hur vet kunden att allt verkligen blir utdelat?

Vi har en kontrollpanel med 90.000 hushåll och från dem slumpar vi varje vecka ut drygt 20.000 hushåll vilka vi ringer kontrollsamtal till. På så vis upptäcker vi snabbt om någonting oförutsett skulle ha hänt.

Vad gör jag om jag får trycksaker över när jag är klar?

Det blir ofta några exemplar över. De måste du lämna tillbaka till oss så att vi kan lämna in dem för återvinning. Du får absolut inte kasta dem själv. Ställ ut en kasse med returer alternativt en bunt hopbunden med snöre, väl märkt med ”RETURER TILL SDR” den dag du får nästa veckas reklam, så tar vi med den tillbaka.

Jag behöver ett arbetsgivarintyg. Vart vänder jag mig?

Kontakta din kontaktperson på Svensk Direktreklam så skickar han/hon ett till dig.

Får man ett arbetsintyg när man slutar?

Ja, men det är lite olika från ort till ort om det sker per automatik eller inte. Ta kontakt med ditt lokala Svensk Direktreklam-företag så skickar de ett till dig.